Unifon schemat
Architektura prehistoryczna

rp_nieruchomosci15.jpgCo prawda w okresie prehistorycznym trudno jest mówić o powstawaniu budynków, czy innych budowli, jednak niezauważanie elementów architektury byłoby niesprawiedliwe. Architektura, szczególnie w ujęciu wiedzy na temat sztuki, każe nam już w tamtych czasach dostrzegać wspaniałe jej dzieła. Oczywiście są to dzieła, o których nie ma żadnej informacji w formie pisanej. Jednakże one same, ich pozostałości świadczą o tym, że architektura tak na dobrą sprawę towarzyszy człowiekowi od zarania ludzkich dziejów.

Kiedy zrodziła się sztuka? Dotychczasowe badania przekazują informacje o zrodzeniu się sztuki prehistorycznej w okresie ostatniego zlodowacenia. To wówczas właśnie miały powstawać pierwsze zespoły sztuki. Co je wyróżniało? Były to najczęściej formy rzeźbiarskie oraz elementy sztuki naskalnej. Pięć tysięcy lat przed naszą erą zaczęto też tworzyć potężne budowle megalityczne. Jedną z najbardziej znanych i przetrwałych do dziś we fragmentach jest Stonehenge, znajdujące się na terenie współczesnej Anglii.

Podobne wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author

Related Posts