Unifon schemat
Czym cechuje się dobre oświetlenie?

Stanowisko pracy lub sala lekcyjna czy wykładowa powinny być odpowiednio jasno oświetlone. Ważną rolę odgrywa tutaj przede wszystkim wyobraźnia ludzka oraz estetyka wykoania instalacji elektrycznej.

Stanowisko pracy lub sala lekcyjna czy wykładowa powinny być odpowiednio jasno oświetlone. Ważną rolę odgrywa tutaj przede wszystkim wyobraźnia ludzka oraz estetyka wykoania instalacji elektrycznej. A wszystko po to, aby umożliwić innym swobodne warunki pracy lub nauki. Nieprawidłowo dobrane oświetlenie może przyczynić się do zaburzeń w koncentracji, jak również powstania i utrwalenia wad wzroku. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat źródeł światła.
Dobranie właściwego oświetlenia jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Czynniki te wynikają m. in. ze zjawisk fizjologicznych, jeśli wykonywana praca wymaga bardzo dobrych warunków widzenia, lub estetycznych, aby wywołać odpowiedni nastrój. Ważne jest również uwzględnienie kosztów instalacji oraz użytkowania jej. Ten czynnik wchodzi w grę zwykle w dużych pomieszczeniach i zakładach, gdzie ekonomia jest jednym z najważniejszych czynników. Sprzęt jaki chcemy użyć do oświetlenia wnętrz powinien być nowoczesny, mieć wysokie walory świetlne, energetyczne i żużywać możliwie niewiele energii elektrycznej.
Producentem takich nowoczesnych rozwiązań jest firma Elgo z siedzibą w Gostyninie. Oprawy oświetlenia wnętrzowego elgo to m. in. seria Lumina z kloszem przepuszczającym światło. Następcami tych produktów są oprawy Elgo-Eco Owf2. Oprawy oświetleniowe marki Elgo/Brilux są ekonomiczne, zarówno w użytkowaniu bieżącym jak i konserwacji. Innym popularnym producentem opraw jest Skoff. Dzięki oprawom z serii Music Line wnętrze pomieszczenia nabiera kolorów i niezwykłych walorów estetycznych. Może ponadto być stosowane praktycznie w każdym miejscu ze względu na sposób mocowania i przeznaczenie.

Podobne wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author

Related Posts