Vk 2104
Obiekty wpisywane do rejestru zabytków

Obiekty wpisywane do rejestru zabytkówDo rejestru zabytków najczęściej wpisywane są obiekty nieruchome, przy czym na liście znajdujemy także obiekty ruchome. Dokonanie takiego wpisu jest możliwe, jeśli dana rzecz jest zagrożona zniszczeniem bądź też nielegalnym wywiezienie, jak i kradzieżą. Decyzję o tym, co można wpisać na listę zabytków podejmuje właściwy dla danego województwa konserwator zabytków. Musi on ocenić między innymi wartość historyczną danej nieruchomości bądź obiektu ruchomego, a także uwzględnić kwestie czy niesie on ze sobą wartość artystyczną bądź kulturową. Na liście znaleźć się mogą zatem poza nieruchomymi obiektami także tereny ów otaczające, jak i nazwa geograficzna bądź historyczna danego budynku. To ważne informacje, które musimy pozyskać od właściwego konserwatora, bowiem mają ogromny wpływ na podjęcie decyzji odnośnie zakupu wybranego obiektu. To kwestia związana nie tylko z mniejszymi bądź większymi kosztami, ale w dużej mierze z możliwościami względem dokonywanych zmian, przebudów oraz remontów. Zarówno względem danego obiektu, jak i przyległego do niego terenu. Ochrona konserwatorska nakłada często wiele obostrzeń stąd możliwości realizacji założonych planów są kluczowe podczas podejmowania decyzji.

Podobne wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author

Related Posts